Kırklareli İçin Güzel Haber Dokuzhöyük kömürlü termik santral projesi iptal

 

 Trakya halkının ortak mücadelesini Dokuzhöyük kömürlü termik santral projesi iptal

 

 Teşekkürler Kırklareli, KADINLARI halkı, işçileri, esnafları,  gençleri, sivil toplum kuruluşları, basını ile Belediye Başkanları topraklarınız çocuklarınız için temiz bir Trakya için mücadele ettiniz teşekkürler.

  

 Trakya da Kömürlü termik santralların kurulmasına olanak tanıyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100. 000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile Kırklareli İli 1/25,000 ölçekli Çevre düzeni planında yapılan değişikliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Esas No: 2017/1351 dosya ile Dayko Doğal Yaşamı Koruma Vakfı olarak Danıştay Altınca Dairesi’nde dava açılmış.

 

DAYKO Vakfı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada Danıştay 6. Dairesi Trakya Çevre Düzeni planlardaki değişiklikle yapılmak istenen kömürlü termik santrale ilişkin Bakanlığa ‘dur’ dedi.

 

 T.C Danıştay Altıncı Dairesi tarafından atanan bilirkişi heyeti Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliği çevre düzeni planlar için ‘’çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğü bozmayacak nitelikte plan değişikliği yapılabilir’’ ifadesi yer almakta olup, davaya konu olan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli değişiklikleri, planlama alanın bu alt bölgesinde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında belirlenen ana plan kararın sürekliliği ile bütünlüğü bozduğu için bu işlemler bu nedenle ilgili yönetmenliğe de aykırıdır şeklinde görüşü ile mahkemeye sunulan rapor ile birlikte. Danıştay Altıncı Dairesi Esas No: 2017/1351 ile 12.05.2020 tarihli kararında 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planında amacın bölgede ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesinin olması, bu planın gerek vizyon gerek, gerek hedef ve ilkelerin ve gerekse de amaç maddelerinin hiç birinde bölgenin enerji bir enerji üretim bölgesi/alanı haline getirilmesi yönünde bir ifadenin yer almaması, aksine plan açıklama raporunda özellikle bu türden kirletici sanayilerin bölgede yer alamayacağına dair düzenlemelerine yer verilmesine rağmen planın bütünselliğini tümüyle ortadan kaldıracak şekilde planın ana hedef, ilke ve amaçlarına aykırı olarak plan notu değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Sonucuyla 27.10.2016 tarihinde onaylanan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ile Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan değişikliğin YÜRÜTMENİN DURURULMASINA 12.05.2020 TARİHİNDE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLİMİŞTİR

 

 Bu sebeple Dayko Vakfı adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığına. Danıştay Altıncı Dairesi 1/100.000 ile Kırklareli 1/25.000 ölçekli planlarda yapılan değişiklerin iptal edilmesi sebebiyle Kırklareli ili Merkez ilçe Tekkeşeyhler ve Dokuzhöyük mevkiinde kurulması planlan Eren -1 adlı kömürlü Termik Santralın planlara aykırılık teşkil edeceğinden MEVZUATAN / İPALİ İLE ÇED SÜRECİ SONLANDIRILMALIDIR. İstemiyle verilen itiraz dilekçemizin yanı sıra bir çok kurum ve kişilerin itiraz dilekçelerin neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Mevzuattan İade/ İptal ve ÇED olumsuz proje listesine 21.09.2020 tarihi ile sonlandırmıştır

.

KIRKLARELİ’Lİ KADINLAR TERMİK SANTRALE KARŞI BAYRAK OLMUŞLARDI

 

Termik santralin yapılmaması için Kırklarelili kadınlar mücadelenin bayrağı olmuşlardı. Kırklareli, halkı, köylüsü, işçisi, esnafı ve önemlisi kadınları, gençleri ile sivil toplum kuruluşları basını Belediye başkanları.  Yaşamlarını karatacak olan Termik Santrale karşı omuz omuza durarak Trakya’nın yaşam mücadelesini taçlandırarak,  temiz bir gelecek için kazanılan zafere imza atmışlardır.

  

Teşekkürler Kırklareli, KADINLARI halkı, işçileri, esnafları,  gençleri, sivil toplum kuruluşları, basını ile Belediye Başkanları topraklarınız çocuklarınız için temiz bir Trakya için mücadele ettiniz teşekkürler.

 

Bu Haberin Kaynağı : Dayko
Bu Habere Ait Fotoğraflar
Bu Habere Yorum Yap
Adınız / Rumuzunuz / Mesaj Başlığınız
Yorumunuz
Bu Habere Yapılan Yorumlar
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE

Gizlilik Sözleşmesi